top of page

workshops en training voor organisaties

Gendergelijkheid is een kernwaarde van de Europese Unie, een fundamenteel recht en sleutelbeginsel van de Europese Sociale Pijler. Alle overheidsinstanties per 1 januari 2022 een Gender Equality Plan moeten hebben. 

  • Als eerste moet blijken dat de organisatie zich inspant voor gendergelijkheid. 

  • Als tweede moet blijken welke middelen worden ingezet om de doelen op te zetten, te implementeren en te monitoren. Met diverse activiteiten kan het onderwerp beter bespreekbaar en kenbaar gemaakt worden.

  • Als je kan aantonen dat je investeert om gendergelijkheid te ontwikkelen en onder de aandacht te brengen maak je als organisatie meer kans op subsidies. 

 

Ik begeleid deze activiteiten voor bedrijven waarbij gendergelijkheid door middel van kunst besproken, onderzocht een aangepakt wordt.

Ben je geen overheidsorganisatie maar heb je wel interesse om het onderwerp binnen je eigen bedrijf aan te kaarten? Graag laat ik je zien wat mogelijk is. Meer informatie

bottom of page