top of page
Op dit moment de informatie over educatieve projecten  is alleen beschikbaar in het Nederlands. Als je geïnteresseerd bent in een samenwerking met Marieke Warmelink of voor meer informatie in het Engels stuur dan een e-mail via de contactpagina .

AKTIEREACTIE

ONDERWIJS PROJECT

Leerlingen verbinden met de actualiteit door middel van performance & nieuwe media

Een leertraject ontworpen door Marieke Warmelink, ism Lara Tanger & Stichting KOP

Burgerschapsonderwijs  

Scholen voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs hebben een wettelijke opdracht om hun onderwijsaanbod aandacht te hebben voor burgerschap. In de onderwijswetten (Artikel 8 lid 3 van de Wet op het primair onderwijs, artikel 17 van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 11 lid 3 van de Wet op de expertisecentra) is de volgende opgenomen: 

Het onderwijs:

1. Gaat er mede van uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving;

2. Is mede gericht op het bevorderen van actieve burgerschap en sociale integratie;

3. Is er mede op gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en vaardigheden van leeftijdgenoten. [1]

AKTIEREACTIE is ontwikkeld via een methode die aansluit bij de aangesloten in Onderwijs 2032.                

Deze methodes zorgen ervoor dat de leerling op een actieve, ongedwongen en creatieve manier betrokken wordt bij diverse thema's die kunnen aansluiten bij leerdoelen van Mens & Maatschappij, Taal & Cultuur en Burgerschap. dragen de methodes bij aan de ontwikkeling van persoonlijke en sociale vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling. Dit wordt duidelijk in de onderstaande punten.
In het leertraject:

  • leert de leerling met behulp van bronnen onderzoek te doen naar een maatschappelijk vraagstuk;

  •   leert de leerling om te gaan en betrokken te zijn met diverse nieuws- en mediabronnen;

  •   wordt de leerling in de onderzoeksfase geprikkeld een kritisch denkvermogen te ontwikkelen;

  • leert de leerling zijn van haar eigen mening visie of te vormen en deze te onderbouwen met diverse bronnen;

  • leert de leerling deze visie te leren en te delen met anderen;

  • leert de leerling te luisteren naar, zich te verplaatsen in en respect te hebben voor de mening van visie van anderen;

  •   draagt de inhoudelijke bespreking van de maatschappelijke thema's aan bij een grotere kennis en begrip van de maatschappij en actualiteit.

  •   draagt de begeleiding in performance- en improvisatie technieken bij aan het uitdrukkingsvermogen en de presentatievaardigheden van de leerling.

Het leertraject biedt op deze een handvat voor vo-scholen en docenten om meer aandacht te manier aansvorming en burgerschapsonderwijs. Bovendien laat het leertraject goed zien dat de aandacht voor persoonsvorming en burgerschapsonderwijs niet ten koste gaat van de basiskennis, maar dat de drie hoofddoelen van het elkaar juist kunnen versterken.
 

Pilotproject Bonhoeffer College

In 2015 heeft Wamelink in samenwerking met docente beeldende vorming, Gieneke Spoelstra op het

Bonhoeffercollege een pilotproject te Castricum. Vanuit dit pilotproject is het leertraject AKTIEREACTIE ontstaan. Tijdens het pilotproject werden de leerlingen gevraagd  om de monarchie en de rol van de Koning te vragen. Tijdens een periode van acht weken werden de leerlingen uitgedaagd om 'net als een kunstenaar' in kleine groepen een onderzoek in een artistieke manier voor de klas te pr esenteren.  

 

'Marieke liet de leerlingen, door kleine deatrale oefeningen, ervaren hoe zij hun eigen ideeën kunnen vormen geven en ontwerpen. Lef tonen, je stem laten horen en ruimte innemen waren hier een onderdeel van.' Aldus Gieneke Spoelstra. De leerlingen kregen de opdracht om zelf koning te geven. Eerst onderzocht ze het huidige systeem en de wijze waarop de koning zijn functie vervult. Vervolgens ging de  leerlingen met zij als aspecten van vreemd vormengeven.

Het aanbod

 

1.Kennismaking workshop

Duur ca.  2 uur

Deze workshop is ontworpen om de leerlingen en de leraren in één les kennis te laten maken met de

Werkmethodes van het leertraject door middel van diverse klassikale oefeningen.

De werkplaats bestaat uit een;

•                 Introductie

•                 Inventarisatie betreft een te bespreken thema/maatschappelijk onderwerp in overleg met docent

•                 Klassikale performance oefeningen, improvisatie en presentatie technieken

•                 Korte opdracht in kleine groepen.

•                 Klassieke presentatie en bespreking.

 

 

2. Leertraject

Duur 4 Tm 8 lessen in overleg

Door middel van een geheel leertraject kan er persoonlijk en klassikaal dieper ingegaan worden op over maatschappelijke kwesties en verschijnselen betreft leiderschap, bestuur en samenleving. De leerling leert door middel van kunst, betekenisvolle vragen te stellen, daaruit voortvloeiend een standpunt in te nemen, te verdedigen en daarbij respectvol met kritiek om te gaan. Door het gebruik van elementaire vaardigheden wordt de zeggingskracht van verschillende kunstzinnige disciplines onderzocht en toegepast om de eigen gevoelens uit te drukken, ervaringen vast te leggen, verbeelding vorm te geven en communicatie te algemene.

De leerling leert eigen kunstzinnig werk, alleen van als deelnemer in een groep, aan derden te presenteren. De eigen ervaring van de leerling, de verbinding met de groep en met zijn/haar omgeving is ook van belang. De leerling wordt gestimuleerd om zich via diverse media creatief te uiten en diverse artistieke rollen uit te voeren zoals onderzoeker, producent, ontwerper, cameraman, acteur enz.  Vanuit dit onderzoek, dat in kleine groepen wordt begint vervolgens een nieuwe opvatting, ervaring van mening die voor de klas wordt gespeeld. Later worden de diverse ervaringen en ervaringen die tijdens het traject ter sprake komen klassikaal besproken en wordt er gereflecteerd op het proces.

 

 

 

Leerdoelen & trajectoverzicht

Volgens SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling) relateert burgerschapsonderwijs in het voorgezet onderwijs direct aan de kerndoelen van leergebied mens en maatschappij, Nederlands en kunst &cultuur en kan voor deze vakken worden ingezet.

Voor een gedetailleerde beschrijving van de leerdoelen en het uitgebreide trajectplan van AKTIEREACTIE vragen we u een contact op te nemen via media@mariekewarmelink.com

 

Aangezien de school, de leerdoelen en/ van de leerlingen kunnen bepalen welke thema's worden ingesteld tijdens de lessen, is het vanzelfsprekend dat bepaalde kerndoelen meer van minder relevant afhankelijk zijn  van het thema. Dit omvat ook dat de school vrij is om te bepalen welk deel van het curriculum het beste verleden binnen het leertraject. De officiële lesstof van maatschappijleer kan bijvoorbeeld worden opgenomen als verdiepingsstof van achtergrondinformatie, zodat leerlingen eigen opvattingen kunnen onderbouwen.
 

 

 

Contact en informatie

 

Concept en ontwikkeling

Marieke Wamelink

info@mariekewarmelink.com

www.mariekewarmelink.com

 

Traject ondersteuning

Lara Tanger

bottom of page